КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „БАЈКА“ КЊАЖЕВАЦ

за радну 2023/2024

 

ЗАПИСНИК О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА 2023/24 - ПРЕУЗМИ .пдф документ

ЗАПИСНИК О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА 2023/24 - ПРЕУЗМИ .пдф документ

Упис деце  у  ПУ ,,Бајка'' Књажевац  за радну 2023/2024. биће реализован електронски,  преко портала еУправа.

Рокови:

Пријем захтева – од 01.04.2023.до 30.04.2023.год
Прелиминарне листе –  до 09.06.2023.год.
Жалбени рок –од 12.06. до  19.06.2023. год.
Разматрање жалби–  од  20.06. до 27. 06.2023. год.

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтев се подноси искључиво електронским путем  преко портала еУправа: https://euprava.gov.rs/

Упутство за креирање корисничког налога, као и упутство за попуњавање електронске пријаве детета, можете добити на следећем линку: https://euprava.gov.rs/eVrtic_kako

 • Приликом попуњавања захтева, у пољу за адресу родитеља – законског заступника обавезно уписати и мејл адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева и сл.)
 • Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Бајка“. Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
 • Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом (најкасније до 16.05.2023.).
 • Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке (да ли сте унели податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви… )

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од  ПУ „Бајка“.

(пример: 1/..., 0306019716237 – ДОПУНА )

 • Садржај мејла:
 • У телу мејла навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
 • Прилог:Скениран или фотографисан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
 • Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
 • Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.

ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности,  документацију коју сте прибавили код надлежних институција  поднесете  путем мејла: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 • За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
 • правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
 • За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • За децу са сметњама у психофизичком развоју:
 • потврда надлежне здравствене институције
 • За тешко оболелу децу:
 • потврда изабраног педијатра
 • За кориснике новчане социјалне помоћи:
 • решење или потврда Центра за социјални рад  да је породица корисник новчане социјалне помоћи
 • За децу тешко оболелих родитеља:
 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
 • За остале осетљиве категорије:
 • решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
 • За лица на одслужењу казне:
 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2023/2024.год

Захтеви  који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.

Уписна комисија врши упис деце по објављеном конкурсу, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У  радној 2023/2024. години

 • јасленим групама припадају деца рођена 2022/2021 године.
 • вртићким групама припадају деца рођена 2020/2019/2018 године.
 • Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 03.2017.год. до 28.02.2018. године.

 

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Бајка“  подносе захтев  на мејл: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтев за премештај детета

Име и презиме детета

 

Датум и година рођења

 

ЈМБГ детета

 

Вртић у коме је дете уписано

 

Вртић за који тражите премештај

 

Датум и година премештаја

 

Име и презиме мајке и број телефона

 

Име и презиме оца и број телефона

 

Захтев ископирати, попунити и послати на мејл адресу: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

С поштовањем,

ПУ,,БАЈКА'' КЊАЖЕВАЦ 

 

Контакт особе:  Јасмина Крстић, стручни сарадник – педагог, 064/8856611

                             Владан Ћирић, секретар установе, 064/8856627

                                               мејл: pubajкаОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 69/2112182

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Алекса Јовчић

 

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

План јавних набавки 01-2023 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа